Detail

ArchiefvormerHervormde Wijkgemeente Breda-Oost en Teteringen (Markuskerk), met voorgangers, Kerkeraad van de
Periode1964 - 2003
AantekeningenHet archief bestaat uit ARC0398 en ARC0742
Openbaarheid
Omvang3.36 m.
ToegangHervormde Wijkgemeente Breda-Oost en Teteringen (Markuskerk), met voorgangers, 1964-2003
Auteur: AOB / Sanne Vonk
 AENI\PDF_Toegangen na de conversie\toeg0742 Markuskerk.pdf
Archiefcategorieen: AOVZ 1 Archievenoverzicht
18 Religie en levensbeschouwing
18.2 Protestantse kerken


  •  Inleiding
    • Als gevolg van de groei van de nieuwbouwwijken in Breda en de ontvolking van de binnenstad werd ca. 1963 door de kerkenraad van de Hervormde gemeente Breda besloten het gebied van de gemeente te verdelen in de wijkgemeenten Breda-Noord, Brabantpark en Breda-Princenhage. Voor de wijkgemeente Breda-Noord werd in 1965 de Markuskerk gebouwd. Breda-Princenhage kerkte in de Johanneskerk. In augustus 1975 werden de grenzen van Breda-Noord en Brabantpark herzien en ontstonden de wijkgemeenten Hoge Vucht en Breda-Noordoost. Deze laatste wijkgemeente kreeg in augustus 1985 de naam Breda-Oost en Teteringen. Op 27 juni 1983 werd de stuurgroep Samen Op Weg opgericht. De samenwerking tussen de Hervormde gemeente Breda en de Gereformeerde kerk Breda resulteerde per 1 januari 2005 in de oprichting van de Protestantse Kerk Breda. Aparte archiefvormers: 1. De Hervormde Vrouwendienst Breda-Oost [Markuskerk] De Hervormde Vrouwendienst zette zich met name in ter ondersteuning bij bijzondere diensten, bejaarden- en ziekenbezoek en het organiseren van gemeente-avonden etc. [jaarverslag 1988]; 2. De Commissie Hervormd Jeugdwerk. Door de Commissie Hervormd Jeugdwerk worden jaarlijks gesubsidiëerd: - Protestants Jeugdwerk Breda - padvinderij - zondagsscholen - Combo - meerdere éénmalige activiteiten / evenementen De commissie verkreeg haar opbrengsten van het verjaardagsfonds. Het Protestants Jeugdwerk Breda is een stichting die in het leven is geroepen door de verschillende protestantse kerken te Breda, om gezamelijk het jeugdwerk te bevorderen waaronder Hobbyclubs en Jeugdkerk; 3. De Jeugdraad. In 1972 werd de Jeugdraad ingesteld door de Centrale kerkenraad. Haar opdracht was het beheren van het Verjaardagsfonds en het financieren van het jeugdwerk dat buiten het Protestants Jeugdwerk Breda viel. Archiefvorming: In 1988 zijn drie dozen met ingekomen en kopieën van uitgaande stukken bij het Stadsarchief Breda in bewaring gegeven. (aanwinst 1988-41g , archiefblok ARC0398, wijkkerkenraad Noord). In mei 2006 volgde drie strekkende meter archief (aanwinst 2006-10, ARC0742). Daarvan is toen een plaatsingslijst vervaardigd, bestaande uit 47 beschrijvingen. Het merendeel van het archief bestaat uit series verslagen van vergaderingen met bijlagen en series correspondentie. Volgens een aantekening uit februari 2003 van archivaris H. Wessels is het archief van de Hervormde Vrouwendienst van de Markuskerk van vóór 1984 vernietigd. Het archief van de Commissie Hervormd Jeugdwerk is tot 1 januari 1983 beheerd door mw. N. Stuurman-Donker. Daarna is mw. W. Verkaar belast geweest met het beheer. Verantwoording van de inventarisatie: Bij de inventarisatie in 2007 zijn de ingekomen en kopieën van uitgaande stukken van aanwinst 1988-41g - ARC0398 - samengevoegd met dit archiefblok ARC0742. Naast archiefstukken van de wijkkerkenraden Brabantpark en Breda-Noord en hun opvolgers werden een aantal archiefstukken aangetroffen van de volgende archiefvormers: 1. Zondagsschool De Korenaer; 2. Hervormde Vrouwendienst Breda Oost en Teteringen; 3. Jeugdraad; 4. Commissie Hervormd Jeugdwerk Breda. Deze stukken zijn beschreven in de rubriek 'Gedeponeerde Archieven'.
  • Hele toegang (TOEG0742 Hervormde Wijkgemeente Breda-Oost en Teteringen (Markuskerk), met voorgangers, 1964-2003)