Detail

ArchiefvormerWely en J. Kuppens, G. van
Periode(ca. 1900) - 1966 (2012)
AantekeningenOpenbaarheid beperkt.
Volgens inventaris AW 1989-17a.
Openbaarheid
Omvang0.12 m.
ToegangG.C.J.M.C. van Wely en zijn huishoudster/gevolmachtigde J.H.M. Kuppens te Breda, (ca. 1900) -1966 (2012)
Auteur: Wessels, H.D.
 AENI\PDF_Toegangen\TOEG0676.pdf
Archiefcategorieen: AOVZ 1 Archievenoverzicht
11 Families en personen
11.2 Families, personen


  •  Inleiding
    • Onderstaande stukken zijn afkomstig van de heer Gijsbertus Cornelis Jacobus Maria Christiaan van Welij, geboren te Breda op 6 januari 1902 en overleden te Breda op 16 juni 1980, alsmede van mevrouw Johanna Huberdina Maria Kuppens, geboren te Oosterhout op 9 februari 1912. De heer G. van Welij was houtdraaier van beroep, evenals zijn vader Gijsbertus Antonius (geb. te Den Bosch op 23 okt. 1856). Zijn broers H.F.C.A. van Welij (geb. te Breda op 17 oktober 1892) en J.A.G.C, van Welij (geb. te Breda op 16 oktober 1887) werden meubelmaker. Vader Gijsbertus had zijn houtdraaierij in de Visscherstraat nr. 1; hij verhuisde in 1922 naar het pand Karnemelkstraat 12. Zijn zoon Gijsbertus oefende zijn beroep uit in de Karnemelkstraat 12, Teychinélaan 18a en sinds aug /sept 1963 in de Karrestraat 5b. Gijsbertus was gehuwd op 24 november 1926 met Aafra Mettes (geb. Zuid-Scharwoude op 20 sep 1903), van wie hij in 1946 scheidde. Mevr. J. Kuppens woonde als leerling-houtdraaister, ontwerpster en huishoudster sinds het eind van de vijftiger jaren bij de heer Van Welij en trad in de zestiger jaren als diens gevolmachtigde op gezien zijn slechte gezondheid. De stukken zijn in 1989 door het Rijksarchief in Zeeland overgedragen aan de Bredase archiefdienst. Zij zijn gehaald uit het aldaar berustende familiearchief en de collecties De Stoppelaar. De papieren De Stoppelaar waren afkomstig van de in 1964 te Breda overleden D.A. de Stoppelaar. Na diens dood zijn zij terecht gekomen in het huis van zijn gevolmachtigde, nml. mevr. J.H.M. Kuppens. In 1979 zijn deze papieren tezamen met persoonlijke papieren van de heer Van Welij en mevr. Kuppens overgebracht naar het Rijksarchief in Zeeland vanwege het feit dat de familie De Stoppelaar vanouds een belangrijk Middelburgs geslacht vormde. Door de inventarisator zijn uit de papieren Van Welij - Kuppens met name vernietigd: stukken over pensioen, uitkeringen en over de conflicten uit de periode 1961 - 1965 voortkomend uit een huurgeschil rond het door de heer Van Welij gehuurde bedrijfspand / bovenwoning Teychinélaan 18a. De papieren Kuppens zijn slechts ter inzage na toestemming van de gemeentearchivaris van Breda. Omvang van het archief: 0,15 m.
  • Hele toegang (TOEG0676 G.C.J.M.C. van Wely en zijn huishoudster/gevolmachtigde J.H.M. Kuppens te Breda, (ca. 1900) -1966 (2012))