Detail

ArchiefvormerBurgerlijke Stand Ginneken en Bavel, Ambtenaar van de
Periode1811 - 1941
AantekeningenRegeling openbaarheid:
* geboorteakten - 100 jaar
* huwelijksakten - 75 jaar
* overlijdensakten - 50 jaar
Openbaarheid
Omvang0 m.
ToegangAmbtenaar van de Burgerlijke Stand Ginneken en Bavel, 1811-1941
 AENI\PDF_Toegangen\TOEG0044.pdf
Archiefcategorieen: AOVZ 1 Archievenoverzicht
10 Bevolking
10.2 Geboorte, huwelijk, overlijden


  •  OCR
    • TOEG0044 Inventaris VAN HET ARCHIEF Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Ginneken en Bavel 1811-1941 Nieuw-Ginneken 4 Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand 205 Register van uitgaande brieven van de ambtenaar van de burgerlijke Stand 30 jan. 1912-06 feb. 1925 1 deel 206 Ingekomen vonnissen der arrondissementsrechtbank tot verbetering Van akten van de burgerlijke stand 1819-1836 1 omslag 208 Register van gegevens ten aanzien van op te maken huwelijksakten 10 jan. 1898-06 dec. 1900 1 deel
  • Hele toegang (ARC0044 Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Ginneken en Bavel, 1811-1941)